«

»

Zwemmersjeuk analyse

monsteraanmelden

 

 

 

IMG_5605Een veel voorkomend probleem in recreatieplassen is zwemmersjeuk.Dit is een allergische reactie van de huid die wordt veroorzaakt door de parasiet Trichobilharzia.  Deze parasiet heeft een levenscyclus die begint in een poelslak (Lymnaea stagnalis en Radix ovata) en eindigt in een eend (Anas platyrhynchos). In de tussenliggende fase van de levenscyclus is de larve een vrij zwemmend organisme (circaria), dat op zoek gaat naar een nieuwe gastheer (de eend). In deze periode kan de parasiet zwemmersjeuk veroorzaken door de huid van een mens binnen te dringen en een immuunreactie teweegbrengen, welke jeuk, rode vlekken en bulten veroorzaakt. Deze klachten zullen na een aantal dagen zonder behandeling weer verdwijnen en heeft geen gevolgen voor de gezondheid. Echter ze worden wel als zeer hinderlijk ervaren en zijn dan ook zeer ongewenst.

De traditionele test om Trichobilharzia aan te tonen bestaat uit het verzamelen van de gastheerslakken van de parasiet. Deze verzamelde slakken worden vervolgens in een laboratorium onder een lamp geplaatst, waarna de eventueel aanwezige circaria uit de gastheer vrijkomen. Microscopisch wordt er vervolgens gekeken of deze vrijgekomen circaria tot de schadelijke Trichobilharzia behoren. Deze microscopische analyse is essentieel omdat slakken vaak besmet zijn met andere, voor mensen niet hinderlijke  circaria zoals b.v. Echinostoma spp. en diplostomum spp.. Om circaria van Trichobilharzia m.b.v. een microscoop te kunnen onderscheiden van de voor mensen niet hinderlijke circaria, is kennis en ervaring nodig. Een verkeerde determinatie kan dan makkelijk gemaakt worden.

De door Sylphium ontwikkelde eDNA techniek is in staat om de parasiet in het oppervlakte water aan te tonen zonder slakken te hoeven verzamelen en te analyseren op de aanwezigheid van circaria. Bij de nieuwe techniek hoeft er enkel een klein volume oppervlaktewater te worden verzameld en gefiltreerd.  Het filtraat wordt vervolgens met de eDNA technologie onderzocht op de aanwezigheid van Trichobilharzia DNA. De test is instaat om alle Trichobilharzia varianten (T. ocellata, T. szidati, T. stagnicolae, T. regenti en  T. querquedulae) aan te tonen en sluit andere voor mensen niet pathogene circaria (bijvoorbeeld Echinostoma spp. en diplostomum spp.) uit. De eDNA technologie biedt  een grote gevoeligheid, specificiteit en reproduceerbaarheid voor Trichobilharzia. Door de simpele en snelle manier van bemonsteren kan erop meerdere momenten in de tijd bemonsterd worden en op deze manier kan het einde van de besmetting eerder worden vastgesteld waarna het zwemwater snel weer opengesteld kan worden voor het publiek. Deze analyse methode is bedoeld om een directe besmetting met Trichobilharzia van het oppervlaktewater aan te tonen. Dit houdt in dat op basis van binnengekomen klachten, gekeken wordt of deze klachten veroorzaakt worden door Trichobilharzia of dat de klachten door iets anders worden veroorzaakt. De analyse geeft geen informatie  over de kans van besmetting in de toekomst. Om hier een antwoord op te krijgen, zal er moeten worden gekeken of er besmette slakken aanwezig zijn in het water.

Filterunit voor detectie van Trichobilharzia circaria (zwemmersjeuk). In totaal wordt 10 liter oppervlaktewater gefilterd, waarna alleen het filterdoek opgestuurd wordt naar Sylphium molecular ecology voor analyse. De unit zelf is herbruikbaar.

Filterunit voor detectie van Trichobilharzia circaria (zwemmersjeuk). In totaal wordt 10 liter oppervlaktewater gefilterd, waarna alleen het filterdoek opgestuurd wordt naar Sylphium molecular ecology voor analyse. De unit zelf is herbruikbaar.

Werkwijze
Wij bieden deze test aan voor instanties die betrokken zijn bij de bewaking van zwemwaterkwaliteit. De betrokkene kan de watermonsters op een zeer eenvoudige en snelle wijze zelf nemen en filtreren volgens een door ons opgesteld filterprotocol. Het filter met daarop het verkregen filtreerresidu word vervolgens per post naar ons laboratorium gestuurd waar de analyse op de aanwezigheid van Trichobilharzia DNA vervolgens plaats vind. Rapportage van de eDNA analyse op Trichobilharzia DNA zal uiterlijk binnen 24 uur (op werkdagen) na binnenkomst van het filtreerresidu plaatsvinden (digitaal). Bij een positief resultaat kan er samen met de adviseurs van Koeman en Bijkerk naar maatregels gezocht worden om problemen  met zwemmersjeuk in de toekomst te verkleinen.

De kosten van een test (op het lab in duplo uitgevoerd) inclusief rapportage bedraagt €125,- excl. BTW. Een korting op de aangegeven prijs is mogelijk bij aanlevering van meerdere monsters per seizoen. Ter kennismaking met de technologie bieden we de eerste analyse gratis aan. Heeft u een vraag over onze analyse of wilt u een gratis test aanvragen, wilt u dan het onderstaande formulier invullen en versturen.


Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

 

Aanmelden van monsters kan via dit formulier