Hieronder kunt u uw monsters aanmelden voor analyse. Ook de informatie uit het veldformulier kunt u hier in kwijt. Deze hoeft u dan niet meer mee te zenden met de monsters. Er kunnen meerdere monsters tegelijk aangemeld worden.


Uw naam

Namens bedrijf of instelling

Uw email)

Uw telefoonnummer

Monsters analyseren op:
zwemmersjeukeikenprocessierups

Monsternummer(s), locatie(s) van bemonstering en datum van bemonstering

Datum van verzending

Het protocol voor het zelf bemonsteren van water voor de analyse staat hier.
(Nieuwe) genummerde monsterbuizen kunnen aanvraagt worden via het contactformulier.