Hieronder kunt u uw monsters aanmelden voor analyse. Ook de informatie uit het veldformulier kunt u hier in kwijt. Deze hoeft u dan niet meer mee te zenden met de monsters. Er kunnen meerdere monsters tegelijk aangemeld worden.


  Uw naam

  Namens bedrijf of instelling

  Uw email)

  Uw telefoonnummer

  Monsters analyseren op:
  zwemmersjeukeikenprocessierups

  Monsternummer(s), locatie(s) van bemonstering en datum van bemonstering

  Datum van verzending

  Het protocol voor het zelf bemonsteren van water voor de analyse staat hier.
  (Nieuwe) genummerde monsterbuizen kunnen aanvraagt worden via het contactformulier.