eDNA testen

Sylphium molecular ecology heeft inmiddels een breed scala aan eDNA testen voor aantonen van zowel aquatische als terrestrische organismen. De eDNA testen bieden de mogelijkheid om met een zeer hoge gevoeligheid, specificiteit en reproduceerbaarheid, het DNA van verschillende organismen in watermonsters, uitwerpselen en grondmonsters aan te tonen. De resultaten worden in een overzichtelijk rapport aangeleverd, waarin eveneens alle controles en validaties van de analyse methode zijn opgenomen (Voorbeeld analyserapport). Prijzen en analyse tijden zijn hier te vinden. Een vrijblijvende offerte kan hier aangevraagd worden.

Naast het aanbieden van deze testen in ons eigen service lab, bieden we inmiddels een groot aantal van deze testen ook aan als kit. Deze eDNA analyses kunnen dan uitgevoerd worden op een eigen voor eDNA analyses ingericht lab. Sylphium molecular ecology geeft voor het opzetten van een eigen eDNA lab ondersteuning en cursussen.

In de onderstaande tabel is weergeven voor welke organismen deze detectietechniek beschikbaar is. Middels een link naar onze webshop staat aangegeven voor welke analyses een analysekit verkrijgbaar is. Op korte termijn zal de lijst verder uitgebreid worden.

Staat de soort waar u in geïnteresseerd bent niet in onderstaande lijst? Wij ontwikkelen de eDNA test voor uw doelsoort kosteloos. Neem hiervoor geheel vrijblijvend contact met ons op.

SoortNederlandse naamBeschikbaar als kit
Alburnus alburnusAlver
Anatoxine toxine gene clusterAnatoxine toxine genenclusterSYL122
Anguilla anguillaAalSYL135
Anisus vorticulusPlatte schijfhoren
Barbatula barbatulaBermpje
Cobitis taeniaKleine modderkruiper
Cottus perifretumRivierdonderpad
Cottus rhenanusBeekdonderpad
Crocidura leucodonVeldspitsmuis
Cylindrospermopsine gene clusterCylindrospermopsine genenclusterSYL124
Dreissena bugensisQuaggamossel
EnterococcusEnterococcusSYL156
Epidalea calamitaRugstreeppadSYL106
Escherichia coliEscherichia coliSYL134
Esox luciusSnoek
Gymnocephalus cernuusPos
Lampetra fluviatilisRivierprik
Lepomis gibbosusZonnebaarsSYL101
Leuciscus idusWinde
Leuciscus leuciscusSerpeling
Lota lotaKwabaalSYL115
Lutra lutraOtter
Microcystine toxine gene clusterMicrocystine toxine genenclusterSYL102
Microtus oeconomusNoordse woelmuisSYL109
Misgurnus fossilisGrote modderkruiperSYL107
Myocastor coypusBeverrat
natrix mauraAdderringslangSYL127
Natrix natrixRingslang
Neomys fodiensWaterspitsmuisSYL116
Ondatra zibethicusMuskusrat
Pathogenic LeptospiraWeil’s diseaseSYL131
Pelobatus fuscusKnoflookpadSYL103
Perca fluviatilisBaars
Pimephales promelasAmerikaanse dikkopelrits
Pseudorasbora parvaBlauwband
Pungitius pungitiusTiendoornige stekelbaars
Rana arvalisHeikikkerSYL104
Rhodeus amarusBittervoorn
Rutilus rutilusBlankvoornSYL139
Salamandra salamandraVuursalamander
Salmo salarZalm
Salmo truttaForel
Scardinius erythrophthalmusRuisvoorn
Silurus glanisMeerval
Squalius cephalusKopvoorn
Thaumetopoea processioneaEikenprocessierupsSYL110
Tinca tincaZeelt
Trachemys scriptaRoodwang/geelwang/geelbuikschildpad
Trichobilharzia sp.ZwemmersjeukSYL108
Triturus cristatusKamsalamanderSYL114
eDNA analysis aangeboden door Sylphium molecular ecology. Ontbreekt er een interssente soort in de lijst. Neem contact op met ons.