Het gehele analysetraject voor het aantonen van organismen m.b.v. eDNA bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de monstername, het tweede deel bestaat uit eDNA isolatie en de analyse gevolgd door de rapportage.

Monstername
Een belangrijk onderdeel van de monstername is de bepaling van de plaats van bemonstering om de trefkans op doelsoort eDNA zo groot mogelijk te maken. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met de ecologische voorkeuren van het doelorganisme. De detectiekans kan enorm vergroot worden door meerdere monsters op verschillende plaatsen in één waterlichaam te nemen. DNA wordt snel afgebroken (binnen 2 dagen bij een watertemperatuur van 20 graden Celcius).

Monsternameset
Sylphium molecular ecology heeft een speciale monsternameset samengesteld voor het bemonsteren van waterlichamen voor eDNA bepalingen. Watermonsters worden op locatie gefiltreerd over een filterunit. Deze methode heeft als voordeel dat de kans op contaminatie tot een minimum beperkt wordt en dat er voor zowel monstername als filtratie relatief weinig materiaal mee het veld in genomen hoeft te worden. De monsterset bevat naast een eDNA Dual Filter ook een 60 ml injectiespuit. Met deze spuit kan de monsternemer een watermonster nemen, zonder zelf het water aan te raken. Vervolgens wordt het filterunit op de injectiespuit geplaatst en wordt het water over het filterunit geperst. Een vacuümpomp is hierbij niet nodig. Na het toevoegen van de conserveringsvloeistof en het afsluiten van het filterunit met meegeleverde dopjes, blijft het monster gedurende lange tijd (enkele weken tot een paar maanden) stabiel, zonderkoeling. Het filterunit kan vervolgens per post verstuurd worden naar het lab van Sylphium molecular ecology voor verdere analyse. Monstersets kunnen besteld worden in de webshop. De prijs van de monstersets worden in mindering gebracht op de analyseprijs.

Monsterhengel
Voor de bemonstering van moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld begroeide en diepe oevers, heeft Sylphium molecular ecology een speciale monsterhengel ontwikkeld. In deze hengel wordt de 60 ml steriele wegwerp injectiespuit (uit de monsterset) geplaatst, waarna het water opgezogen kan worden. Door gebruik te maken van deze hengel zijn geen lieslaarzen, waardpakken, een boot of andere hulpmiddelen nodig om watermonsters te nemen. Dit voorkomt DNA contaminatie tussen verschillende bemonsteringslocaties en versneld de bemonsteringstijd aanzienlijk. Na de monstername kan de injectiespuit vervangen worden en is de hengel weer klaar voor gebruik. Deze monsterhengel is los verkrijgbaar bij Sylphium molecular ecology. De monsterhengel kan besteld worden in de webshop.

Verzenden monsters
Na monstername wordt het gefiltreerde watermonster in het eDNA Dual Filter ongekoeld verzonden naar het lab van Sylphium molecular ecology. Het eDNA Dual Filter wordt voor verzending teruggedaan in het zakje van het monsternamesetje met een uniek monsternummer. Aan de hand van dit nummer kan het monster achteraf geïdentificeerd worden. De monsters kunnen verzonden worden (aangetekend) via Postnl naar:

Sylphium molecular ecology
postbus 11107
9700 CC Groningen

Rapportage
Sylphium molecular ecology stelt een analyse rapport op, waarin resultaten, conclusies en kwaliteitswaarborging van de daadwerkelijke analyse worden vermeld. Deze zal direct na afronding van de analyse via e-mail verzonden worden naar de opdrachtgever.