Een veel voorkomend probleem in recreatieplassen is zwemmersjeuk. Dit is een allergische reactie van de huid die wordt veroorzaakt door de parasiet Trichobilharzia.  Deze parasiet heeft een levenscyclus die begint in aquatische slak (bijvoorbeeld: Lymnaea stagnalis en Radix ovata) en eindigt in een watervogel ( bijvoorbeeld: Anas platyrhynchos). In de tussenliggende fase van de levenscyclus is de larve een vrij zwemmend organisme (cercaria), dat op zoek gaat naar een nieuwe gastheer (de vogel). In deze periode kan de parasiet zwemmersjeuk veroorzaken door de huid van een mens binnen te dringen en een immuunreactie teweegbrengen, welke jeuk, rode vlekken en bulten veroorzaakt. Deze klachten zullen na een aantal dagen zonder behandeling weer verdwijnen en heeft geen gevolgen voor de gezondheid. Echter ze worden wel als zeer hinderlijk ervaren en zijn dan ook zeer ongewenst.

De traditionele test om Trichobilharzia aan te tonen bestaat uit het verzamelen van de gastheerslakken van de parasiet. Deze verzamelde slakken worden vervolgens in een laboratorium onder een lamp geplaatst, waarna de eventueel aanwezige cercaria uit de gastheer vrijkomen. Microscopisch wordt er vervolgens gekeken of deze vrijgekomen cercaria tot de schadelijke Trichobilharzia behoren. Deze microscopische analyse is essentieel omdat slakken vaak besmet zijn met andere, voor mensen niet hinderlijke  cercaria zoals b.v. Echinostoma spp. en diplostomum spp.. Om cercaria van Trichobilharzia m.b.v. een microscoop te kunnen onderscheiden van de voor mensen niet hinderlijke cercaria, is kennis en ervaring nodig. Een verkeerde determinatie kan dan makkelijk gemaakt worden.

Aantonen
De door Sylphium ontwikkelde eDNA techniek is in staat om de parasiet in het oppervlakte water aan te tonen zonder slakken te hoeven verzamelen en te analyseren op de aanwezigheid van cercaria. Bij de nieuwe techniek hoeft er enkel een klein volume oppervlaktewater te worden verzameld en gefiltreerd.  Het filtraat wordt vervolgens met de eDNA technologie onderzocht op de aanwezigheid van Trichobilharzia DNA. De test is instaat om alle Trichobilharzia soorten (bijvoorbeeld:T. ocellata, T. szidati, T. stagnicolae, T. regenti, T. franki en  T. querquedulae) aan te tonen en sluit andere voor mensen niet pathogene cercaria (bijvoorbeeld Echinostoma spp. en diplostomum spp.) uit. De eDNA technologie biedt  een grote gevoeligheid, specificiteit en reproduceerbaarheid voor Trichobilharzia. Door de simpele en snelle manier van bemonsteren kan erop meerdere momenten in de tijd bemonsterd worden en op deze manier kan het einde van de besmetting eerder worden vastgesteld waarna het zwemwater snel weer opengesteld kan worden voor het publiek. Deze analyse methode is bedoeld om een directe besmetting met Trichobilharzia van het oppervlaktewater aan te tonen. Dit houdt in dat op basis van binnengekomen klachten, gekeken wordt of deze klachten veroorzaakt worden door Trichobilharzia of dat de klachten door iets anders worden veroorzaakt.  De kosten van deze (op het lab minimaal in 8-voud uitgevoerd) inclusief rapportage bedraagt €135,- excl. BTW. Een korting op de aangegeven prijs is mogelijk bij aanlevering van meerdere monsters per seizoen. Ter kennismaking met de technologie bieden we de eerste analyse gratis aan. Heeft u een vraag over onze analyse of wilt u een gratis test aanvragen, wilt u dan het onderstaande formulier invullen en versturen.

Identificeren
Naast het aantonen van een Trichobilharzia besmetting kan het ook van belang zijn om de exacte identiteit van de Trichobilharzia soort te weten. Bij een positief resultaat  bij de zwemmersjeukanalyse kan er besloten worden om de soort te bepalen door een DNA sequentie analyse te laten uitvoeren door Sylphium. De verkregen sequentie wordt vervolgens vergeleken met een DNA database om de soort te identificeren. De additionele kosten voor deze analyse bedragen €165,- (ex. BTW)

Eikenprocessierups
Op zwemmersjeuk lijkende huidaandoeningen kunnen eveneens veroorzaakt worden door andere factoren. Een veel voorkomend probleem zijn de brandharen van de eikenprocessierups. Deze veroorzaken net als cercaria een sterke immuunreactie met jeuk, rode vlekken en bulten. Deze haren verspreiden zich door de lucht  en komen ook in het oppervlakte water terecht. Deze haren kan Sylphium ook identificeren met behulp van eDNA. Deze analyse geeft aan of er in de buurt van de zwemplas eikenprocessierupsen voorkomen en verantwoordelijk kunnen zijn voor de klachten. Deze analyse kan simultaan uitgevoerd worden naast de Trichobilharzia analyse en de additionele kosten bedragen voor deze analyse €25,- (ex BTW).

Werkwijze
Wij bieden deze test aan voor instanties die betrokken zijn bij de bewaking van zwemwaterkwaliteit. De betrokkene kan de watermonsters op een zeer eenvoudige en snelle wijze zelf nemen en filtreren volgens een door ons opgesteld filterprotocol. Het filter met daarop het verkregen filtreerresidu word vervolgens per post naar ons laboratorium gestuurd waar de analyse op de aanwezigheid van Trichobilharzia DNA vervolgens plaats vind. Rapportage van de eDNA analyse op Trichobilharzia DNA zal uiterlijk binnen 24 uur (op werkdagen) na binnenkomst van het filtreerresidu plaatsvinden (digitaal).