Project “DNA analyse buiten het laboratorium

Ontvangt subsidie voor de ontwikkeling van een innovatieve qPCR-machine, die buiten een labaratoriumsetting door een ieder kan worden bediend. Voor het aantonen van o.a. ziekteverwekkers wordt een DNA-detectietechnologie toegepast die als qPCR wordt aangeduid. qPCR-machines zijn complexe machines en kunnen uitsluitend door gekwalificeerd personeel in een laboratoriumsetting worden gebruikt. Voor sectoren zoals de voedingsmiddelenindustrie, medische

Zelf DNA analyses uitvoeren

Waterlaboratoria en ecologische adviesbureaus kunnen zelf DNA analyses uitvoeren met de door Sylphium molecular ecology ontwikkelde kits voor DNA isolatie en qPCR analyses. Het gehele traject van monstername tot rapportage kan worden uitgevoerd door het waterlaboratorium zonder tussenkomst van een externe partij. Sylphium molecular ecology ondersteunt bij het opzetten van een eigen DNA lab, geeft