Waterlaboratoria en ecologische adviesbureaus kunnen nu zelf DNA analyses uitvoeren in hun eigen (in te richten) laboratorium door gebruik te maken van kits ontwikkeld door Sylphium molecular ecology. Het zelf uitvoeren heeft het voordeel dat u het onderzoek zelf kunt inplannen op het moment dat door u gewenst is en dat de resultaten sneller beschikbaar zijn. Bijkomend voordeel is dat u volledige controle heeft over het gehele proces van bemonstering tot rapportage. Het zelf uitvoeren van de analyses lijdt eveneens tot een grote kostenreductie van de eDNA bepalingen.

Direct naar de webshop

Hoe werkt het?
Sylphium molecular ecology heeft diverse kits ontwikkeld om met zo weinig mogelijk handelingen de meest gevoelige en betrouwbare eDNA bepalingen uit te kunnen voeren. Het gehele proces van bemonstering, extractie van het eDNA tot aan de qPCR analyse kunnen uitgevoerd worden door gebruik te maken van deze kits. De extracties en bepalingen worden uitgevoerd in één apart ingerichte ruimte, waar diverse maatregelen worden genomen om DNA besmettingen te voorkomen. Sylphium molecular ecology kan het gehele proces van inrichting en opzetten van een eDNA laboratorium begeleiden. Verder worden er specifieke trainingen verzorgt om de diverse eDNA technologieën op de juiste wijze uit te voeren en zal er zorg worden gedragen voor een volledige implementatie van de diverse benodigde technieken.

Inrichting eDNA laboratorium
Door gebruik te maken van de analyse kits samengesteld door Sylphium molecular ecology kan volstaan worden met één ruimte voor DNA extractie en bepaling. De toegewezen ruimte voor het eDNA onderzoek moet volledig te reinigen zijn met bleek of aanverwante DNA afbreekbare middelen. De ruimte bevat bij voorkeur UV verlichting om eventueel aanwezige DNA besmettingen van een vorige bepaling te vernietigen. Hiervoor zijn ook speciale UV werkkasten beschikbaar. Verdere benodigdheden zijn een multiplex capabele qPCR apparaat, 2 centrifuges voor 2 ml en 13 ml buizen, een vriezer, pipetten set en eventueel een broedstoof.

Contaminaties voorkomen
Elke handeling die uitgevoerd wordt met een monster vergroot de kans op DNA contaminaties tussen monsters wat leidt tot vals positieve resultaten. De kits van Sylphium molecular ecology zijn ontworpen om met zo weinig mogelijk handelingen het gehele analysetraject uit te voeren. Mits gehouden aan de strikte aanwijzingen is de kans op DNA besmettingen nihil.

Kwaliteitswaarborging
De kits van Sylphium molecular ecology zijn ontwikkeld en gevalideerd onder de strengst mogelijke normen die horen bij forensisch DNA onderzoek. Elke kit wordt geleverd met een verifieerbaar uitgebreid validatierapport. De kits bevatten diverse interne positieve en negatieve controles om eventuele DNA besmettingen en uitvoeringsfouten tijdens het analyseproces aan te tonen. Op deze manier zijn vals positieve en negatieve resultaten te herkennen en is ook na te gaan waar in het proces er eventueel fouten zijn gemaakt.