Waterlaboratoria en ecologische adviesbureaus kunnen nu zelf DNA analyses uitvoeren in hun eigen (in te richten) laboratorium door gebruik te maken van kits ontwikkeld door Sylphium molecular ecology. Het zelf uitvoeren heeft als voordeel dat u het onderzoek zelf kunt inplannen op het moment dat door u gewenst is en dat de resultaten sneller beschikbaar zijn. Bijkomend voordeel is dat u volledige controle heeft over het gehele proces van bemonstering tot rapportage. Het zelf uitvoeren van de analyses lijdt eveneens tot een grote kostenreductie van de eDNA bepalingen.

Direct naar de webshop

Hoe werkt het?
Sylphium molecular ecology heeft diverse kits ontwikkeld om met zo weinig mogelijk handelingen de meest gevoelige en betrouwbare eDNA bepalingen uit te kunnen voeren. Het gehele proces van bemonstering, extractie van het eDNA tot aan de qPCR analyse kan uitgevoerd worden door gebruik te maken van deze kits. De extracties en bepalingen moeten worden uitgevoerd in een apart ingerichte laboratorium, waar diverse maatregelen worden genomen om DNA besmettingen te voorkomen. Sylphium molecular ecology kan het gehele proces van inrichting en opzetten van een eDNA laboratorium begeleiden. Verder worden er specifieke cursussen / trainingen verzorgt om de diverse eDNA technologieën op de juiste wijze te leren uitvoeren. Er wordt, als onderdeel van de cursus, zorggedragen dat er een volledige implementatie van de eDNA-technieken plaatsvindt binnen het laboratorium van de opdrachtgever. M.a.w. de cursus is pas beëindigt wanneer er sprake is van een goed en zelfstandig werkend eDNA laboratorium. Uiteraard staat Sylphium ook na de cursus open als aanspreekpunt voor vragen en adviezen.