eDNA metabarcoding maakt het mogelijk om een volledige soortenlijst, b.v. de gehele vissenpopulatie in een waterlichaam, met één watermonster in kaart te brengen. De techniek lijkt op een normale eDNA test, maar in plaats van soortspecifieke primers wordt er gebruikt gemaakt van door Sylphium ontwikkelde universele primers, waarmee van b.v. alle vissen dezelfde DNA regio wordt verkregen. Dit DNA wordt vervolgens afgelezen (next generation sequencing) met als resultaat een lijst van alle, in het bemonsterde water, voorkomende vissen.

De voordelen van eDNA-metabarcoding zijn:

  • met één bemonstering de volledige soortenlijst in handen
  • eenvoudige bemonstering (1 L water is voldoende)
  • grote trefkans voor zeldzame soorten
  • aantonen moeilijk te vangen soorten
  • geen hinder van vegetatie
  • lage kosten (zie prijzen)
  • niet invasief