Een veelvoorkomend probleem in recreatieplassen is zwemmersjeuk. Dit is een allergische reactie van de huid die wordt veroorzaakt door de parasiet Trichobilharzia. De zwemmersjeukanalyse die is ontwikkeld door Sylphium maakt het mogelijk om de aanwezigheid van de Trichobilharzia parasiet in oppervlaktewater aan te tonen zonder ingewikkelde procedures waarbij slakken verzameld dienen te worden. Op zwemmersjeuk lijkende huidaandoeningen kunnen eveneens veroorzaakt worden door andere factoren. Een veelvoorkomend probleem zijn de brandharen van de eikenprocessierups. De eikenprocessierupsanalyse kan simultaan uitgevoerd worden met de zwemmersjeukanalyse.

eDNA zwemmersjeukanalyse

De Trichobilharzia parasiet heeft een levenscyclus die begint in een aquatische slak (bijvoorbeeld: Lymnaea stagnalis en Radix ovata) en eindigt in een watervogel (bijvoorbeeld: Anas platyrhynchos). In de tussenliggende fase van de levenscyclus is de larve een vrijzwemmend organisme (cercaria), dat op zoek gaat naar een nieuwe gastheer (de vogel). In deze periode kan de parasiet zwemmersjeuk veroorzaken door de huid van een mens binnen te dringen en een immuunreactie teweeg te brengen, wat jeuk, rode vlekken en bulten veroorzaakt. Deze klachten zullen na een aantal dagen zonder behandeling weer verdwijnen en hebben geen gevolgen voor de gezondheid. Ze worden echter wel als zeer hinderlijk ervaren en zijn dan ook zeer ongewenst.

Aantonen
De eDNA-techniek die is ontwikkeld door Sylphium maakt het mogelijk om de aanwezigheid van de Trichobilharzia parasiet in oppervlaktewater aan te tonen zonder dat er slakken hoeven te worden verzameld en geanalyseerd. In plaats daarvan wordt een klein volume oppervlaktewater verzameld en gefiltreerd, en wordt het filtraat vervolgens getest op de aanwezigheid van Trichobilharzia DNA met behulp van de eDNA-technologie. Deze test kan alle Trichobilharzia-soorten detecteren en sluit andere, niet-pathogene cercaria uit. De eDNA-technologie biedt een hoge gevoeligheid, specificiteit en reproduceerbaarheid voor Trichobilharzia en maakt het mogelijk om het einde van een besmetting eerder vast te stellen, waardoor het zwemwater sneller weer kan worden opengesteld voor het publiek. Deze analyse methode is bedoeld om een directe besmetting met Trichobilharzia van het oppervlaktewater aan te tonen en kan worden gebruikt om te onderzoeken of klachten veroorzaakt worden door Trichobilharzia of door iets anders.

Identificeren
Het bepalen van de exacte identiteit van de Trichobilharzia soort kan van belang zijn voor verdere maatregelen. Door middel van een DNA sequentie analyse kan de soort worden geïdentificeerd en vergeleken worden met andere soorten in een DNA database. Hierdoor kan er meer inzicht verkregen worden in de verspreiding van de verschillende soorten en kan er gerichter worden gehandeld om verdere besmetting te voorkomen. De kosten voor deze analyse bedragen €239,- (ex. BTW), wat een additionele investering kan zijn, maar mogelijk wel waardevolle informatie oplevert voor verdere maatregelen.

Eikenprocessierups
Op zwemmersjeuk lijkende huidaandoeningen kunnen eveneens veroorzaakt worden door andere factoren. Een veelvoorkomend probleem zijn de brandharen van de eikenprocessierups. Deze veroorzaken net als cercaria een sterke immuunreactie met jeuk, rode vlekken en bulten. Deze haren verspreiden zich door de lucht en komen ook in het oppervlaktewater terecht. Deze haren kan Sylphium ook identificeren met behulp van eDNA. Deze analyse geeft aan of er in de buurt van de zwemplas eikenprocessierupsen voorkomen en verantwoordelijk kunnen zijn voor de klachten. Deze analyse kan simultaan worden uitgevoerd naast de Trichobilharzia-analyse.

Werkwijze
Wij bieden deze test aan voor instanties die betrokken zijn bij de bewaking van de zwemwaterkwaliteit. De betrokkene kan de watermonsters op een zeer eenvoudige en snelle wijze zelf nemen en filtreren met de eDNA Dual Filter capsule. Het capsule wordt vervolgens per post naar ons laboratorium gestuurd waar de analyse op de aanwezigheid van Trichobilharzia DNA plaatsvindt. Rapportage van de eDNA analyse op Trichobilharzia DNA zal uiterlijk binnen 2 werkdagen na binnenkomst van de eDNA Dual Filter capsule plaatsvinden (digitaal).