De dienstverlener voor DNA technieken in het ecologisch onderzoek

Soortspecifieke eDNA

eDNA metabarcoding

Uitwerpselen eDNA

Zwemmersjeuk  analyses

Populatiegenetica

Sylphium nieuws:


klantonderzoek

buitenkant

Brochure niet ontvangen? Bekijk hem hier online!

eDNA metabarcoding ontwikkelt en gevalideerd voor vissenmonitoring

Met een watermonster kan nu in één keer de gehele vissenpopulatie in kaart gebracht worden door Sylphium molecular ecology. Deze techniek maakt gebruik van universele primers welke door ons ontwikkeld en gevalideerd zijn.

 


poepIdentificatie van muizen m.b.v. DNA afkomstig van uitwerpselen.

De eDNA methode van Sylphium molecular ecology is aangepast, zodat nu met uitwerpselen muizen kunnen worden geïdentificeerd. Inmiddels zijn er tests ontwikkelt voor de noordse woelmuis, waterspitsmuis en veldspitsmuis.

 

 


Nieuwe soorten toegevoegd aan lijst met gevalideerde eDNA tests.

Maandelijks worden er nieuwe tests ontwikkeld en gevalideerd op basis van eDNA. Het uiteindelijke doel is om voor alle soorten, zowel vissen als amfibieën, een test te ontwikkelen welke de soort zowel kwalitatief en kwantitatief kan aantonen.

 

 

 

 


Het blauwalgenproject wordt mede gefinancierd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Koers Noord.

snn_logo (1)EU_Flag