De eDNA analyses van Sylphium molecular ecology zijn ontwikkeld en gevalideerd onder de strengst mogelijke normen die horen bij DNA onderzoek. Elke analysemethode bestaat uit een verifieerbaar en uitgebreid validatie-rapport. De analyses bevatten diverse interne positieve en negatieve controles om eventuele DNA besmettingen en uitvoeringsfouten tijdens het analyseproces aan te tonen. Op deze manier zijn vals positieve en negatieve resultaten te herkennen en is ook na te gaan waar in het proces er eventueel fouten zijn gemaakt.

Van alle door Sylphium aangeboden analyses zijn validatierapporten verkrijgbaar. Hierin wordt weergeven aan welke validatiecriteria de eDNA-analyses voldoen. Parameters van validatiecriteria zijn:

  • Robuustheid
  • Detectie-limiet
  • Efficiëntie
  • Herhaalbaarheid
  • Juistheid
  • Meetonzekerheid

Elke analyse uitgevoerd door Sylphium molecular ecology wordt standaard in 8-voud uitgevoerd om een goede detectiekans  te bewerkstelligen. In overleg met de opdrachtgever kan gekozen worden voor een lagere of hogere analysedichtheid.