Elke cel van een organisme bevat genetisch materiaal in de vorm van DNA. Organismen laten in hun omgeving celmateriaal achter in de vorm van b.v. huidschilfers, slijm, ontlasting met darmepitheelcellen of individuele cellen. Dit geldt ook voor organismen die in een aquatisch milieu leven of tijdelijk verblijven. In een aquatisch milieu wordt celmateriaal relatief makkelijk en homogeen verspreid. Uit dit celmateriaal kan DNA geïsoleerd worden. Het geïsoleerde DNA wordt environmental DNA (eDNA) genoemd en is een goede afspiegeling van de soortensamenstelling in een bepaalde omgeving.

eDNA-technologie biedt de mogelijkheid om organismen (in water) te detecteren zonder ze visueel te hoeven observeren of te vangen zoals bij traditionele methoden het geval is. De voordelen van eDNA-technologie zijn:

 • Minder arbeidsintensief
 • Geen verstoring van het ecosysteem
 • Niet destructief (wat b.v. een fuik wel kan zijn)
 • Soortidentificatie 100%
 • Grotere trefkans zeldzame soorten
 • Niet selectieve manier van bemonsteren
 • Geen (virale) besmetting van monsterlocatie door monstername
 • Sneller data beschikbaar
 • Goedkoper

Sylphium biedt een breed scala aan eDNA-tests. In de nabije toekomst zullen nieuwe tests aan deze lijst worden toegevoegd. Sylphuim geeft daarnaast ook advies om ecologische vraagstukken te kunnen oplossen met eDNA. (Zie consultancy)

Voor een eDNA-analyse worden de volgende stappen uitgevoerd:

 • Monsterneming
  Water, uitwerpselen en grond kunnen worden bemonsterd om specifieke doelsoorten aan te tonen of om de soortensamenstelling te bepalen. Sylphium moleculaire ecologie heeft samplesets ontwikkeld voor verschillende soorten samples. Na bemonstering worden de monsters bewaard in een speciale buffer (met interne controle) en kunnen ze bij kamertemperatuur worden bewaard. Zie sectie monsterneming voor meer informatie.
 • eDNA-extractie uit monster (gespecialiseerd laboratorium)
  Schoon eDNA is vereist voor betrouwbare eDNA-tests. Sylphium moleculaire ecologie heeft eDNA-extractiekits ontwikkeld. De extractie moet worden uitgevoerd in een gespecialiseerd laboratorium. Sylphium biedt ook de mogelijkheid om deze analysis uit te voeren. Zie sectie bemonstering voor meer informatie.
 • Bepaling van DNA uit doelorganisme (gespecialiseerd laboratorium)
  Sylphium moleculaire ecologie biedt een breed scala aan ecologische tests aan op basis van eDNA. Deze tests worden als kit en als service aangeboden. Bekijk hier de complete lijst. Alle tests zijn gevalideerd volgens strikte regels die zijn opgesteld aan de hand van de NPR9373 om de kwaliteit van alle door Sylphium ontwikkelde en op de markt gebrachte DNA analyses en kits te kunnen garanderen .