Sylphium molecular ecology heeft een breed scala aan volledige gevalideerde soort specifieke eDNA qPCR testen voor aantonen van zowel aquatische als terrestrische organismen. De eDNA testen bieden de mogelijkheid om met een zeer hoge gevoeligheid, specificiteit en reproduceerbaarheid, het DNA van verschillende organismen in watermonsters, uitwerpselen en grondmonsters aan te tonen.

De analyses van Sylphium zijn gevalideerd, gepubliceerd en worden uitgevoerd volgens strikte regels die zijn opgesteld aan de hand van de NPR 7394 (Algemene principes bij kwaliteitsborging van moleculairbiologisch onderzoek voor micro-organismen en environmental DNA). De resultaten worden in een overzichtelijk rapport aangeleverd, waarin eveneens alle controles en validaties van de analyse methode zijn opgenomen (Voorbeeld analyserapport). Prijzen en analyse tijden zijn hier te vinden.

In de onderstaande tabel is weergeven voor welke organismen de soort specifieke eDNA qPCR testen inmiddels beschikbaar zijn. De lijst zal in de toekomst verder uitgebreid worden. De aangeboden soort specifieke eDNA qPCR testen zijn volledig gevalideerd. Een aantal soorten staat op “in ontwikkeling”. Deze zijn nog niet volledig gevalideerd. In veel gevallen ontbreekt dan de veldvalidatie. Mocht er interesse zijn in 1 van deze soorten, dan kan met eventuele hulp van de opdrachtgever het validatieproces versneld worden, zodat de test alsnog aangeboden kan worden.

SoortNederlandse naamStatusKit
Alburnus alburnusAlverIn ontwikkeling
Alexandromys oeconomusNoordse woelmuisGevalideerdSYL109
Anatoxine toxine gene clusterAnatoxine toxine genenclusterGevalideerdSYL122
Anguilla anguillaAalGevalideerdSYL135
Anisus vorticulusPlatte schijfhorenGevalideerdSYL128
Aeshna viridisGroene glazenmakerGevalideerdSYL130
Barbatula barbatulaBermpjeIn ontwikkeling
Cobitis taeniaKleine modderkruiperIn ontwikkeling
Cottus perifretum/rhenanusRivierdonderpadIn ontwikkelingSYL143
Crocidura leucodonVeldspitsmuisIn ontwikkeling
Cylindrospermopsine gene clusterCylindrospermopsine genenclusterGevalideerdSYL124
Dreissena bugensisQuaggamosselIn ontwikkeling
EnterococcusEnterococcusGevalideerdSYL156
Epidalea calamitaRugstreeppadGevalideerdSYL106
Escherichia coliEscherichia coliGevalideerdSYL134
Esox luciusSnoekIn ontwikkeling
Gymnocephalus cernuusPosIn ontwikkeling
Hyla arboreaBoomkikkerGevalideerdSYL150
Ichthyosaura alpestrisAlpenwatersalamanderGevalideerdSYL166
Lampetra fluviatilisRivierprikIn ontwikkeling
Lepomis gibbosusZonnebaarsGevalideerdSYL101
Leuciscus idusWindeIn ontwikkeling
Leuciscus leuciscusSerpelingIn ontwikkeling
Lissotriton vulgarisKleine watersalamanderGevalideerdSYL149
Lota lotaKwabaalGevalideerdSYL115
Lutra lutraOtterIn ontwikkeling
Microcystine toxine gene clusterMicrocystine toxine genenclusterGevalideerdSYL102
Alexandromys oeconomusNoordse woelmuisGevalideerdSYL109
Misgurnus fossilisGrote modderkruiperGevalideerdSYL159
Myocastor coypusBeverratIn ontwikkeling
Natrix helveticaGewone ringslangIn ontwikkeling
Natrix mauraAdderringslangGevalideerdSYL127
Natrix natrixOostelijke ringslangIn ontwikkeling
Neomys fodiensWaterspitsmuisGevalideerdSYL116
Ondatra zibethicusMuskusratIn ontwikkelingSYL119
Pathogenic LeptospiraWeil’s diseaseGevalideerdSYL131
Pelobatus fuscusKnoflookpadGevalideerdSYL103
Perca fluviatilisBaarsIn ontwikkeling
Pimephales promelasAmerikaanse dikkopelritsIn ontwikkeling
Pseudorasbora parvaBlauwbandIn ontwikkeling
Pungitius pungitiusTiendoornige stekelbaarsIn ontwikkeling
Rana arvalisHeikikkerGevalideerdSYL104
Rhodeus amarusBittervoornGevalideerdSYL115
Rutilus rutilusBlankvoornGevalideerdSYL139
Salamandra salamandraVuursalamanderIn ontwikkeling
Salmo salarZalmIn ontwikkeling
Salmo truttaForelIn ontwikkeling
Scardinius erythrophthalmusRuisvoornIn ontwikkeling
Silurus glanisMeervalIn ontwikkeling
Squalius cephalusKopvoornIn ontwikkeling
Thaumetopoea processioneaEikenprocessierupsGevalideerdSYL110
Tinca tincaZeeltIn ontwikkeling
Trachemys scriptaRoodwang/geelwang/geelbuikschildpadIn ontwikkeling
Trichobilharzia sp.ZwemmersjeukGevalideerdSYL108
Triturus cristatusKamsalamanderGevalideerdSYL114
Soort specifieke eDNA qPCR testen aangeboden door Sylphium molecular ecology. Ontbreekt er een interessante soort in de lijst. Neem contact op met ons.

Naast het aanbieden van deze testen in ons eigen service lab, bieden we inmiddels een groot aantal van deze testen ook aan als kit. Deze eDNA analyses kunnen dan uitgevoerd worden op een eigen voor eDNA analyses ingericht lab. Sylphium molecular ecology geeft voor het opzetten van een eigen eDNA lab ondersteuning en cursussen.