snn_logo (1)Sylphium molecular ecology ontvangt samen met haar projectpartners: Fluctus industrial engineering; Interay solutions; S&S systems en de Rijksuniversiteit Groningen, subsidie voor de ontwikkeling van een innovatieve qPCR-machine, die buiten een labaratoriumsetting door een ieder kan worden bediend.

Voor het aantonen van o.a. ziekteverwekkers wordt een DNA-detectietechnologie toegepast die als qPCR wordt aangeduid. qPCR-machines zijn complexe machines en kunnen
uitsluitend door gekwalificeerd personeel in een laboratoriumsetting worden gebruikt. Voor sectoren zoals de voedingsmiddelenindustrie, medische laboratoria, veeteelt, pluimvee, visteelt, akkerbouw en waterkwaliteitsbeheerders is tijdwinst, door op locatie direct DNA-analyses uit te kunnen voeren, van groot maatschappelijk en economisch belang.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.