Het grootste membraanoppervlak in een filtercapsule met een minimaal dood volume geeft de hoogste detectie kans en de kleinste kans op contaminaties.

De gevoeligheid van DNA analyses op watermonsters neemt toe naarmate het volume van het watermonster groter is. Voor het isoleren van DNA uit watermonsters worden membraanfilters gebruikt. Om DNA contaminaties te voorkomen is het filtermembraan bij voorkeur afgeschermd. Een dergelijk filter (filtercapsule) met een groot membraanoppervlak ≥ 65 cm2 dat grote monstervolumes aan kan was commercieel niet verkrijgbaar.
Sylphium Molecular Ecology heeft samen met het Design en engineeringsbedrijf Fluctus en financiële ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een filtercapsule ontwikkeld die een groot membraanoppervlak heeft (≥ 65 cm2) en een klein dood volume. Het grote membraanoppervlak maakt het mogelijk om grote volumina watermonsters te filtreren. Het kleine dode volume van het filter faciliteert een zeer efficiënte en snelle eDNA extractie van het membraan en isolatie van het eDNA.
De testen die met het prototype (zie foto) van dit filter zijn uitgevoerd laten zien dat het filter aan alle vooraf gestelde eisen (zoals: klein dood volume, weerstaan druk tot 3 bar) voldoet. Dit heeft ons doen besluiten om het “Sterfilter” in productie te gaan nemen. Naar verwachting zal het filter vanaf medio oktober 2019 leverbaar zijn.

EU_Flag snn_logo (1)Het Sterfilter voor eDNA onderzoek wordt mede gefinancierd door Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)