Metabarcoding is een nieuwe methode om in één analyse soortenlijsten van honderdduizenden organismen te kunnen opstellen. Meta barcoding bestaat uit twee onderdelen: Next Generation Sequencing (NGS) en bio-informatica. NGS is een techniek waarmee in één run van miljoenen stukjes DNA de genetische code kan worden gelezen. Bio-informatica is de techniek waarmee van deze miljoenen stukjes genetische code soortenlijsten kunnen worden gemaakt. Oftewel welke genetische codes uit deze enorme berg data horen bij welke organismen. Op deze manier wordt er een kwantitatieve soortenlijst verkregen van de organismen waarvan DNA is aangetroffen in een monster. Meta barcoding is een uitermate geschikte technologie om soortensamenstelling en frequentie van voorkomen in kaart te brengen van microbiële gemeenschappen (communities). Deze communities bestaan vaak uit duizenden verschillende soorten die meestal alleen op basis van genetische verschillen goed te onderscheiden zijn. Hierbij valt te denken aan het in kaart brengen van de menselijke darmflora waarbij een verstoring grote gezondheidsklachten tot gevolg kan hebben. Maar ook industriële processen zoals rioolwaterzuiveringen zijn microbieel complex en verstoringen in deze systemen resulteren vaak in tonnen aan Euro’s schade. In het waterkwali

teitsbeheer zijn de mogelijkheden voor meta bacoding ook zeer groot en wordt deze techniek steeds meer toegepast om soortenlijsten, van b.v. vissen die DNA sporen in het water achterlaten (eDNA), op te kunnen stellen.
Omdat er vanuit de markt steeds meer vraag is naar meta barcoding analyses heeft Sylphium Moleculair Ecology besloten om in samenwerking met de RuG en met financiële hulp van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een bio-informatica “pipe line” te ontwikkelen waarmee de berg NGS data snel en zeer specifiek aan soorten kan worden toegewezen.

Het project “Innovatieve toepassingen van bio-informatica op eDNA analyses” wordt mede gefinancierd door Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)