fig. 1: Inhoud bemonsteringskit; 60 ml steriele spuit voor bemonstering, steriel sterivex filter, injectiespuit met conserveringsvloeistof, koppelingslangetje en een afsluitdopje.

Reactie achterlaten